Упутство за ауторе

Упутство ауторима за припрему апстраката предавања за X Симпозијум „Математика и примене“

 • Апстракти могу бити написани на српском језику (на ћириличном или на латиничном писму) или на енглеском језику.
 • Апстракт треба да има између 100 и 200 речи.
 • Треба навести од 3 до 5 кључних речи.
 • Осим текста апстракта и кључних речи, потребно је навести наслов предавања, податке о аутору/има и одговарајућу афилијацију.
 • У тексту апстракта може се користити позив на референце (највише 3 референце).
 • Текст процесор помоћу којих можете припремити рукопис је искључиво LaTeX.
 • Форме за припрему рукописа можете преузети овде:
 • У формама су подешени изглед и величина фонта за сваки елемент текста.
 • Моле се аутори да се приликом припреме апстраката строго придржавају форми. Апстракти припремљени на другачији начин неће бити прихваћени.
 • Апстракте треба унети као фајлове на одговарајуће место у формулару за пријаву.
 • Молимо Вас да унесете одговарајући tex и pdf фајл.
 • Рок за слање апстраката је 26. новембар 2021.
 • За сва питања можете нам се обратити путем електронске поште на адресу: simpozijum[at]matf.bg.ac.rs.