Организациони одбор научног скупа

 • доц. др Миљан Кнежевић,
  доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, председник одбора,
 • проф. др Зорица Станимировић,
  ванредни професор Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • доц. др Александра Делић,
  доцент Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • доц. др Владимир Божин,
  доцент Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Марек Светлик,
  асистент Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Ђорђе Стакић,
  асистент Економског факултета Универзитета у Београду,
 • Давид Цвекић,
  студент, Математички факултет Универзитета у Београду,
 • Нада Ђорђевић Веселиновић,
  шеф Рачунарске лабораторије Математичког факултета Универзитета у Београду