Програмски одбор научног скупа

 • проф. др Миодраг Матељевић,
  академик САНУ, председник одбора,
 • проф. др Бранислав Боричић,
  проректор Универзитета у Београду, редовни професор Економског факултета,
 • проф. др Зоран Ракић,
  декан Математичког факултета,
 • проф. др Александар Липковски,
  редовни професор Математичког факултета,
 • проф. др Зорица Станимировић,
  редовни професор Математичког факултета,
 • проф. др Мирослав Марић,
  редовни професор Математичког факултета,
 • проф. др Небојша Икодиновић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • проф. др Драгана Илић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • доц. др Бојана Милошевић,
  доцент Математичког факултета,
 • доц. др Миљан Кнежевић,
  доцент Математичког факултета,
 • доц. др Нина Радојичић Матић,
  доцент Математичког факултета.