Програмски одбор научног скупа

 • проф. др Стеван Пилиповић,
  академик САНУ, председник одбора,
 • проф. др Миодраг Матељевић,
  академик САНУ, редовни професор Математичког факултета,
 • проф. др Зоран Ракић,
  декан Математичког факултета,
 • проф. др Дарко Милинковић,
  редовни професор Математичког факултета,
 • проф. др Небојша Икодиновић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • проф. др Зорица Станимировић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • проф. др Мирослав Марић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • проф. др Драгана Илић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • проф. др Јелена Катић,
  ванредни професор Математичког факултета,
 • доц. др Миљан Кнежевић,
  доцент Математичког факултета,
 • доц. др Марко Обрадовић,
  доцент Математичког факултета