Зборник радова

Упутство ауторима за припрему рукописа радова за Зборник радова IV симпозијума „Математика и примене“

Математички факултет приредиће Зборник радова IV Симпозијума „Математика и примене”, одржаног 24. и 25. маја 2013. Могућност објављивања рада у Зборнику имају аутори који су на Симпозијуму одржали предавање.

 • Радови могу бити написани на српском језику (на ћириличном или на латиничном писму) или на енглеском језику.
 • Радови не смеју бити дужи од 12 страна, рачунајући и списак референци.
 • Рукопис треба да има следеће елементе: наслов рада, подаци о аутору/има, апстракт и кључне речи, текст рада, библиографија.
 • Наслов и аутори рада треба да буду исти као у званичном програму Симпозијума.
 • Апстракт треба да има између 150 и 250 речи и 3 до 5 кључних речи.
 • Текст рада треба да садржи увод, неколико поглавља (и потпоглавља) и закључак. Текст може да садржи слике и табеле.
 • Текст процесори помоћу којих можете припремити рукопис су LaTeX и MS Word 2007 (или новије верзије).
 • Форме за припрему рукописа можете преузети овде:
 • У формама су подешени изглед и величина фонта за сваки елемент текста, начин навођења математичких формула, слика и табела, као и распоред тих елемената у тексту.
 • Моле се аутори да се приликом припреме рукописа строго придржавају форми. Рукописи припремљени на другачији начин неће бити прихваћени за објављивање.
 • Сви приложени радови ће проћи процес рецензије.
 • Рукописе слати на адресе zoricast[at]matf.bg.ac.rs и svetlik[at]matf.bg.ac.rs. Молимо Вас да рукопис пошаљете на обе адресе. Ако је рукопис припремљен помоћу пакета LaTeX, молимо Вас да пошаљете одговарајући tex и pdf фајл, као и пратеће фајлове који садрже слике укључене у текст. Ако је рукопис припремљен помоћу пакета MS Word 2007, молимо Вас да пошаљете одговарајући docx и pdf фајл.
 • Рок за слање рукописа је 15. септембар 2013.
 • За сва питања можете нам се обратити путем електронске поште на адресу: zoricast[at]matf.bg.ac.rs и svetlik[at]matf.bg.ac.rs.