Контакт и локација


Математички факултет, Универзитет у Београду

 • Адреса: Студентски трг 16, Београд
 • E-пошта: zoricast[at]matf.bg.ac.rs,
  pr[at]matf.bg.ac.rs и
  konferencija[at]alas.matf.bg.ac.rs
 • Телефони: +381 (0) 11 202 78 01
  +381 (0) 11 202 78 06

Како стићи до нас

  Списак возила ГСП-а која пролазе у близини нашег факултета:

 • Аутобуси на линијама 26, 27, 95, 96, ...
  (на Тргу републике)
 • Аутобус на линији 31
  (на Студентском тргу)
 • Тролејбуси на линијама 21, 22, 28, 29, 41
  (на Студентском тргу)