Организациони одбор научног скупа

 • др Зорица Станимировић,
  продекан за науку Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Сања Косановић,
  менаџер за односе са јавношћу Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Ђорђе Стакић,
  Рачунарска лабораторија Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Марек Светлик,
  асистент Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • мр Миљан Кнежевић,
  асистент Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Косана Протић,
  студент, Математички факултет Универзитета у Београду