Организациони одбор научног скупа

 • др Миљан Кнежевић,
  доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, председник одбора,
 • проф. др Зорица Станимировић,
  ванредни професор Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Марек Светлик,
  асистент Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Ђорђе Стакић,
  Рачунарска лабораторија Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Сања Косановић,
  менаџер за односе са јавношћу Математичког факултета Универзитета у Београду,
 • Божидар Радивојевић,
  студент, Математички факултет Универзитета у Београду,
 • Александра Делић,
  асистент, Математички факултет Универзитета у Београду,
 • Душко Вишић,
  Рачунарска лабораторија Математичког факултета Универзитета у Београду