Регистрација слушалаца и излагача

Сваки учесник симпозијума потребно је да се пријави за учешће тако што попуни тачно један од следећа три формулара за регистрацију, према типу свог учешћа:

  • Слушаоци секције „Математика и информатика у образовању” за потребе добијања уверења о стручном усавршавању попуњавају формулар који је на овом линку.
  • Излагачи који пријављују излагање и шаљу апстракт попуњавају формулар који је на овом линку.
  • Слушаоци секција који не добијају уверење о стручном усавршавању попуњавају формулар који је на овом линку.