[ O nama ] [ Diplomirani studenti ] [ Nastavnici, saradnici i prijatelji ] [ Sadašnji studenti ] [ Novosti ] [ Registracija ] [ Prijava ]

Nastavnici na Katedri za astronomiju (i Katedri za mehaniku) koji nisu među diplomiranim studentima:Saradnici i prijatelji Katedre:Asistenti i poslediplomci (koji nisu među diplomiranim studentima):
Katedra za astronomiju, Matematički fakultet u Beogradu ۩
Studentski trg 16, 11 000 Beograd, Srbija
tel.+381 11 2027 824, fax.+381 11 2630 151, E-mail: astronom@matf.bg.ac.rs