Info za studente Filološkog fakulteta

Da biste pristupili prethodnom sajtu za obradu ključnih reči kliknite na dugme Unos u osnovnom meniju ili ovde.

SEEDI konferencija u Sarajevu

SEEDI 19. i 20. maja bili smo na petoj SEEDI konferenciji u Sarajevu. Tamo smo prezentovali multimedijalnu prezentaciju o našem velikanu dramske umetnosti Aleksnadru Aci Popoviću. Takođe smo prisustvovali velikom broju prezentacija o različitim vidovima digitalizacije multimedijalnog materijala. Opširnije...

Konferencije u skorijoj budućnosti

U bilžoj budućnosti planiramo da prezentujemo naš rad i na konferencijama: