KIKLOP
Kiklop
Linkovi
www.in2greece.com(engleski)
1(engleski)
1(engleski)
11(engleski)
1(engleski)


      Kiklop je u grčkoj mitologiji ime plemena divova koji imaju samo jedno oko. Jedna od najpoznatijih literarnih referenci na kiklope je Homerova Odiseja, gde Odisej oslepi i prevari kiklopa Polifema. On spada u skupinu legendarnih zveri.

Nazad (na početnu stranu)
Nazad (na tekst sa linkovima)