JACOB BERNOULLI
Bernuli (Bernoulli), poznata porodica švajcarskih naučnika holandskog porekla , čiji su preci zbog verskih progona krajem šesnaestog veka prebegli Antverpena u Bal. U dvema generacijama dala je osam matematičara , medju kojima su najistaknutiji Jakob,Johan i Danijel Bernuli.


Jakob Bernuli (Jacob Bernoulli,1654-1705) , švajcarski matematičar , prvi iz čuvene porodice matematičara , profesor Univerziteta u Bazelu . Svojim radovima doprineo je razvoju infinitezimalnog računa ( izmedju ostalog , otkrio je lemniskatu i lančanicu) . Sa bratom Johanom započeo je izgradnju varijacionog računa , uticao je na razvoj teorije verovatnoće i njenih primena-Bernulijev zakon velikih brojeva ; po njemu su nazvani Bernulijevi brojevi i Bernulijeva nejednakost koju je dokazao za sve prirodne brojeve veće ili jednake od dva . Kasnije je dokazano da Bernulijeva nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -1 , a danas je poznato da ta nejednakost važi za sve realne brojeve veće ili jednake od -2 . Ako želite da pogledate kako se to dokazuje kliknite OVDE.Stablo familije Bernuli
The Bernoulli family
Nicolaus
JacobNicolausJohann
Nicolaus 1.Nicolaus 2.DanielJohann 2.
Johann 3.Daniel 2.Jacob 2.