Јована Јездимировић
Универзитет у Београду, Математички факултет

ГеоГебром кроз свет математике


АПСТРАКТ

Упутство које је пред Вама је креирано тако да омогући занимљивију, интерактивнију и продуктивнију наставу математике. Материјал садржи детаљан опис коришћења програма GeoGebra као и упутства за креирање слика, динамичких конструкција као и већ креиране аплете и наставне материјале.

Материјал и коришћене слике се заснивају на званичном упутству:
"Introduction to GeoGebra Version 4.4." Judith & Markus Hochenwarter
www.geogebra.org