Име и презиме: Јована Јездимировић

Образовање: Студент докторских студија на Математичком факултету у Београду, Мастер математичар

e-mail адреса: jezdimirovic.jovana@gmail.com

Website: http://alas.matf.bg.ac.rs/~ml08060