Predmeti na III godini

 1. Verovatnoca i Statistika A
 2. Algebra B
 3. RKF A
 4. Diferencijalne i integralne jednacine A
 5. Euklidska geometrija
 6. Metodika nastave matematike 1
 7. Verovatnoca i Statistika B
 8. RKF B
 9. Diferencijalne i integralne jednacine B
 10. Hiperbolicka geometrija
 11. Uvod u filozofiju