Predmeti na II godini

 1. Analiza 2a
 2. Uvod u organizaciju racunara
 3. Linearna algebra b
 4. Uvod u logiku
 5. Afina geometrija
 6. Engleski jezik 1
 7. Analiza 2b
 8. Algebra 1a
 9. Objektno orijentisano programiranje
 10. Uvod u numericku matematiku
 11. Engleski jezik 2