Диференцијалне једначине II: Задаци са елементима теорије

ЈАНКОВИЋ, Светлана; КНЕЖЕВИЋ-МИЉАНОВИЋ, Јулка: Диференцијалне једначине II: Задаци са елементима теорије, треће издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2007. ISBN 978-86-7589-063-8 Цена: 720,00 дин.

Теорија бројева

posted in: Алгебра | 0

ЂАНКОВИЋ, Горан: Теорија бројева, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2013. ISBN 978-86-7589-087-4 Цена: 960,00 дин.

1 3 4 5 6 7