Астробиологија

posted in: Астрономија | 0

КОВАЧЕВИЋ, Анђелка: Астробиологија, Математички факултет Универзитет у Београду, Србија, 2016. ISBN 978-89-7589-109-3 Цена: 690,00 дин.

Диференцијалне једначине I: Задаци са елементима теорије

ЈАНКОВИЋ, Светлана; КНЕЖЕВИЋ-МИЉАНОВИЋ, Јулка: Диференцијалне једначине I : Задаци са елементима теорије, четврто издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2007. ISBN 978-86-7589-065-2 Цена: 850,00 дин.

1 2 3 4 5 6 7