Нелинеарно програмирање

nelinearno-programiranje

СТАНИМИРОВИЋ, Зорица: Нелинеарно програмирање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2014. ISBN 978-86-7589-081-2

Цена: 690,00 дин.