Објектно оријентисано програмирање

posted in: Рачунарство | 0

c

МАЛКОВ, Саша: Објектно оријентисано програмирање: C++ кроз примере, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2007. ISBN 978-86-7589-061-4

Цена: 970,00 дин.