Увод у организацију рачунара

posted in: Рачунарство | 0

uvod-u-organizaciju-racunara

МИТИЋ, Ненад: Увод у организацију рачунара, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2009. ISBN 978-86-7589-079-9

Цена: 860,00 дин.