Нумеричка анализа

numericka-analiza

ЈОВАНОВИЋ, Бошко; РАДУНОВИЋ, Десанка: Нумеричка анализа – друго издање, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2003. ISBN 86-7589-033-8

Цена: 800,00 дин.