Диференцијална геометрија многострукости

posted in: Геометрија | 0

diferencijana-geometrija-mnogostrukosti

АНТИЋ Мирослава: Диференцијална геометрија многострукости, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2015. ISBN 978-86-7589-102-4
Цена: 690,00 дин.