Стохастички модели у операционим истраживањима

Stohastički modeli u operacionim istraživanjimaГЛАВАШ, Ленка; ЈАНКОВИЋ, Слободанка: Стохастички модели у операционим истраживањима ~ теорија и задаци ~, Универзитет у Београду – Математички факултет, 2016. ISBN 978-86-7589-114-7

Цена: 600,00 дин.