Sabrana dela


Метафоре и алегорије
Metaphors and Allegories
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1997
ISBN 86-17-05988-5
Podaci u eBiblioteka

Путописи, Део 1
Travelogues, Part 1
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1997
ISBN 86-17-06093-Х
Podaci u eBiblioteka

Елиптичке функције – Интеграција помоћу редова
Elliptic functions – Integration by series
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1997
ISBN 86-17-05893-5
Podaci u eBiblioteka

Интервална математика – диференцијални алгоритам
Interval mathematics – differential algorithm
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1997
ISBN 86-17-05888-9
Podaci u eBiblioteka

Рибарство
Fishing
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1998
ISBN 86-17-06424-2
Podaci u eBiblioteka

Путописи, Део 2
Travelogues, Part 2
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1998
ISBN 86-17-06098-0
Podaci u eBiblioteka

Математичка феноменологија
Mathematical phenomenology
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1998
ISBN 86-17-06414-5
Podaci u eBiblioteka

Математички спектри
Mathematical spectra
Петровић Михаило Алас
Urednik: Trifunović Dragan
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1998
ISBN 86-17-06516-8
Podaci u eBiblioteka

Елементи математичке феноменологије
Еlements of mathematical phenomenology
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1998
ISBN 86-17-06419-6
Podaci u eBiblioteka

Писма, библиографија и летопис
Letters, bibliography and memorials
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1999
ISBN 86-17-06526-5
Podaci u eBiblioteka

Чланци – Студије
Articles – Essays
Петровић Михаило Алас
Urednik: Trifunović Dragan
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1999
ISBN 86-17-06521-4
Podaci u eBiblioteka

Диференцијалне једначине, Део 1
Differential equations Part 1
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1999
ISBN 86-17-06409-9
Podaci u eBiblioteka

Диференцијалне једначине, Део 2
Differential equations, Part 2
Петровић Михаило Алас
Urednik: Protić Ljubomir
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1999
ISBN 86-17-06501-Х
Podaci u eBiblioteka

Математичка анализа
Mathematical Analysis
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1999
ISBN 86-17-06506-0
Podaci u eBiblioteka

Алгебра
Algebra
Петровић Михаило Алас
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1999
ISBN 86-17-06511-7
Podaci u eBiblioteka

Comments are closed