Ribarstvo


LA РEСНЕ EN SERВIE
Petrović Mihailo
Belgrade: Imprimerie d’Etat du Rayaume de Serbie
1911
Podaci u eBiblioteka

РИБОЛОВИ У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ
Прештамп.: Споменица стогодишњице ослобођења Тимочке крајине 1833 – 1933, 1933, pp. 119 – 131.
Петровић Михаило
Београд: Млада Србија
1933
Podaci u eBiblioteka

БЕОГРАД, НЕГДАШЊИ ЦЕНТАР ВЕЛИКОГ РИБАРСТВА
Чланци одштампани у ”Београдским општинским новинама”, бр. I-X, 1940.
Петровић Михаило1940
Podaci u eBiblioteka

ЂЕРДАПСКИ РИБОЛОВИ У ПРОШЛОСТИ И САДАШЊОСТИ
Петровић Михаило
Београд: Српска Краљевска Академија
1941
Podaci u eBiblioteka

Comments are closed