Predavanja


Teorija algebarskih jednačina
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1956
Podaci u eBiblioteka

Teorija izvoda sa primenama
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1957
Podaci u eBiblioteka

Diferencijalni račun
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1958
Podaci u eBiblioteka

Geometrijske primene diferencijalnog računa
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1959
Podaci u eBiblioteka

Integralni račun
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1960
Podaci u eBiblioteka

Geometrijske primene integralnog računa
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1961
Podaci u eBiblioteka

Obične diferencijalne jednačine
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1962
Podaci u eBiblioteka

Parcijalne diferencijalne jednačine
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1963
Podaci u eBiblioteka

Linearne diferencijalne jednačine
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1964
Podaci u eBiblioteka

Geometrijske primene diferencijalnih jednačina
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1965
Podaci u eBiblioteka

Analitička geometrija u ravni
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1966
Podaci u eBiblioteka

Analitička geometrija u prostoru
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1967
Podaci u eBiblioteka

Osnovi teorije determinanata
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1968
Podaci u eBiblioteka

Teorija funkcija
Petrović Mihailo
Urednik: Borivoj J. Pujić
Beograd
1969
Podaci u eBiblioteka

Comments are closed