Impressum

Digitalni legat Mihaila Petrovića Alasa

Priredio
Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Odgovorni urednik
prof. dr Žarko Mijajlović

Dizajn i izrada prezentacije
Biljana Stojanović
Mirjana Maljković

 

Comments are closed