Drugi o Alasu


Prvi Petrovićev matematički tekst

NOTICE SUR LES TRAVAUX SCIENТIFIQUES DE М. МIСHЕL PEТROVITCH (1894-1921)
Beograd, Paris: Academie Royale de Serbie
1922
Podaci u eBiblioteka

ФЕНОМЕНОЛОГ МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ
Extr: Михаило Петровић: Метафоре и алегорије
Трифуновић Драган
Београд: Српска књижевна задруга
1967
Podaci u eBiblioteka

У поводу стогодишњице знаменитог српског научника Михаила Петровића-Аласа (1868-1968): ПРЕПИСКА СА ECOLE NORMALE SUPERIEURE
Трифуновић Драган
1968
Podaci u eBiblioteka

БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА
Извод из летописа Михаила Петровића
Трифуновић Драган
Београд
1968
Podaci u eBiblioteka

MIHAILO PETROVIĆ I UROŠ MILANKOVIĆ
Extr: Dijalektika, br. 2, pp. 119 – 123.
Stojković Andrija
Beograd
1968
Podaci u eBiblioteka

Библиографија нематематичких радова Михаила Петровића-Аласа
У: Кораци. Часопис за књижевност, уметност и културу, V.12, pp. 65-74
Трифуновић Драган
Крагујевац: Културно-просветна заједница општине Крагујевац
1968
Podaci u eBiblioteka

ЕТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРИРОДНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА
Прешт: Михаило Петровић. Човек-филозоф-математичар. Математичка библиотека 38, 1968, pp. 61 – 68.
Недељковић Душан
1968
Podaci u eBiblioteka

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ 1868 – 1943
Urednik: Трифуновић Драган
Београд: Одбор за прославу стогодишњице рођења Михаила Петровића
1968
Podaci u eBiblioteka

ПЕТРОВИЋЕВА МОДИФИКАЦИЈА ГРЕФЕОВЕ МЕТОДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ АЛГЕБАРСКИХ ЈЕДНАЧИНА
Extr: Математички весник, 5(20), Св. 4, 1968, pp. 439-446.
Стојаковић Мирко,Трифуновић Драган
Београд
1968
Podaci u eBiblioteka

СПОМЕНИЦА О СВЕЧАНОМ СКУПУ ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 100-ГОДИШЊИЦЕ ОД РОЂЕЊА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА 1868-1968.
У: Српска академија наука и уметности. Посебна издања књ. 426. Споменица књ. 39.

Београд: Српска академија наука и уметности
1968
Podaci u eBiblioteka


УСПОМЕНЕ НА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА
Ђуричић Младен
Београд: Републички одбор за прославу стогодишњице рођења Михаила Петровића
1968
Podaci u eBiblioteka

Proučavanje modelovanja u delu Mihaila Petrovića
Trifunović Miodrag
Novi Sad
1977
Podaci u eBiblioteka

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС. Живот и дело
Трифуновић Драган
Горњи Милановац: Дечије новине
1982
Podaci u eBiblioteka

Mika alas
Beleške o životu velikog matematičara Mihaila Petrovića
Milanković Milutin, Mihailović Jelenko
Beograd
2012ISBN 978-86-507-0115-7
Podaci u eBiblioteka

Comments are closed