Ц-ГТА семинар

Ц-ГТА семинар (скраћено од комбинаторика у геометрији, топологији, алгебри) је 1985. године (тада се звао ГТА семинар) основала група Београдских математичара који су математику доживљавали као целину испреплетених и дубоко повезаних делова у покушају да у центар истраживања стави везе разних математичких дисциплина и њихове примене у физици и другим наукама. Групу су чинили др Сава Крстић, др Александар Липковски, др Синиша Врећица, др Александар Вучић и др Раде Живаљевић, а временом су се прикључили и други млађи математичари: др Зоран Петровић, др Владимир Грујић, др Павле Благојевић, др Душко Јојић, др Горан Дубајић, мр Маја Рабреновић, др Бранислав Првуловић, Маринко Тимотијевић, Марија Јелић и други. Повремено су у раду нашег семинара учествовали и други математичари и групе: др Владимир Драговић, др Дарко Милинковић, др Драгана Тодорић, др Александра Ерић.

Током ових година у организацији чланова семинара одржани су многи последипломски курсеви, специјални курсеви, мини курсеви. Тешко је сетити се имена свих тих курсева. Поменимо само неке: Лие групе, алгебарске криве, диедарска и циклична хомологија, теорија дејстава група, теореме типа Борсук-Улама и њихова примена, аутоморфизми слободних група, хиперравански аранжмани,стабилна хомотопска теорија, инваријанте чворова, конфигурациони простори, тродимензионе многострукости, конвексни политопи и алгебарска геометрија (торусни варијетети, Њутнови полиедри); па све до последњег посвећеног векторским раслојењима и карактеристичним класама који је одржао др Раде Живаљевић.

Предмет истраживања у раду семинара су биле многе теме топологије, дискретне и рачунарске геоемтрије, тополошке комбинаторике, алгебарске комбинаторике, алгебарске геометрије, алгебре… Пажњу смо посветили и везама са рачунарством и недавно је магистарски рад одбранио сарадник семинара мр Марко Милошевић у оквиру којег је израдио оригинални софтвер за одрађивање инваријанти раванских аранжмана. Тај софтвер је већ коришћен за испитивање примера у неким научним радовима.

Гости семинара су били многи светски математичари као што су Јуриј Петрович Соловјов са МГУ из Москве, Гуентер Зиеглер са ТУ-Берлин, … али и многи млађи математичари из познатих светских центара који су овамо долазили на специјализацију.

Ове школске године семинар се састаје уторком од 14 до 16 часова у сали 844. Радом семинара тренутно руководе др Синиша Врећица и др Раде Живаљевић.

Ова страна је доступна и на: English

Оставите одговор