Razgovori, komentari, mišljenja
Ovde se mogu videti komentari pojedinih profesora, njihova mišljenja, predlozi i ideje vezane za novi smer.
Za sve izjave koje ovde možete pročitati data je saglasnost od strane profesora da bi se koristile u okviru OZONS-a.

Svako nelegalno korišćenje je zabranjeno.
Katedra za realnu i funkcionalnu analizu
Katedra za računarstvo i informatiku
Katedra za geometriju