Planovi OZONS-a

U ovom delu studentima će biti na raspolaganju uvid u planove OZONS-a. Plan se dnevno uređuje, tako da ne postoji mogućnost da studenti ne budu pravovremeno obavešteni o narednim koracima. Takođe, studenti će moći sami da daju sugestije na e-mail OZONS-a, što pruža mogućnost za aktivno učestvovanje u akcijama.

-Intervju - Radio Beograd
(odložen do daljnjeg)
-Zbor studenata (odložen)
- Sastanak šefova katedri radi upoznavanja sa predlogom katedre za računarstvo i informatiku
- Zakazivanje vanredne sednice Nastavno Naučnog Veća povodom rasprave o novom smeru
Razgovor s profesorima (u toku)
Anketiranje studenata svih godina (R smera) po pitanju novog smera.
Učestvovanje na Nastavno Naučnom Veću 11.05.2001.
Razgovor sa dekanom
Stupanje u kontakt sa Martinom Vukasović
iz SUS-a (Studentska Unija Srbije), zaduženom za nastavu i nauku.
Učestvovanje na nastavno naučnom veću 09.03.2001.
Uspostavljenje redovne rubrike u BIT-u
Konkurs za učlanjivanje novih aktivista OZONS-a (završen)