Odbor za otvaranje novog smera
OZONS


Članstvo
OZONS
Odbor za otvaranje novog smera (OZONS) predstavlja privremeno radno telo pri SUMF-u, čiji je primarni zadatak planiranje i sprovođenje akcija u vezi sa otvaranjem novog smera za informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Pored toga OZONS je zadužen za informatičke projekte u okviru SUMF-a.
Novi smer!!!
Planovi 
Info & About
Konkurs SUMF-a

Poslednje izmene