Rezultati pismenog dela ispita iz prevodioca i interpretatora, februar 2002

1 Maja Zrilić
146/97
90
2 Tanja Vemić
222/90
85
3 Ognjen Đukić
155/97
70
4 Snježana Pijanović
45/91
60
5 Biljana Aranđelović 
94/98
60
6 Marijana Zlatanović 
21/98
60
7 Violeta Nenadović
21/93
60
8 Goran Senčić
90/94
55
9 Ana Đukić
5/95
55

Dogovor oko termina usmenog biće u četvrtak, 21. februara 2002 godine u 10 sati.