Rezultati pismenog dela ispita iz prevodioca i interpretatora, april 2002


1

Ana Đukuć

5/95

70

2

Jasna Kovačević

268/94

70

Termin usmenog dela ispita u dogovoru sa profesorom.