Emilija Tucović

Matematički fakultet u Beogradu

smer: Statistika, aktuarska i finansijska matematika

broj indexa: 284/10


Predmeti u prvoj godini

  Jesenji semestar

 • Programiranje 1
 • Analiza 1A
 • Linearna algebra A
 • Uvod u matematicku logiku
 • Engleski jezik 1
  Prolećni semestar

 • Programiranje 2
 • Analiza 1B
 • Linearna algebra B
 • Geometrija 1
 • Engleski jezik 2

Raspored časova Kolege Lična strana

Početak strane

Pišite mi na: mv10284[at]alas.matf.bg.ac.rs