Programiranje 1
Termin predavanja:
sreda 10-12h, učionica 830
Profesor: Duško Vitas


Termin vežbi:
ponedeljak 8-10h, učionica RLAB
Saradnik: Mirjana Jovičić


Termin praktikuma:
utorak 10-12h,učionica 718
Saradnik: Nina Radojičić


Povratak na početnu stranu