Selma Halimović

Broj indeksa: 184/10

lična strana

e-mail


    Predmeti na prvoj godini fakulteta u prvom semestru:
  1. Analiza1
  2. Linearna algebra 1A
  3. Programiranje 1
  4. Uvod u matematičku logiku
  5. Engleski jezik 1
Programiranje 1 četvrtak 08:00 - 10:00
Programiranje 1 (vezbe) Petak 12:00 - 14:00
Programiranje 1 (praktikum) Ponedeljak 10:00 - 11:00