Moje ime je Ljiljana Lazarić! Rodjena sam 14.07.1991. godine. Živim u selu Radljevu koje se nalazi nedaleko od Uba!
Pohađala sam gimnaziju "Branislav Petronijević" u Ubu! I, evo, sada sam na Matematičkom fakultetu! Matematički fakultet sam upisala zato što volim matematiku, jer je matematika, kako moj profesor Sava kaže, "intelektuano uživanje"!-povratak nazad-