A grupa
 1. Arsenović Ranka 176/2010
 2. Bjeliš Vladan 140/2010
 3. Bogićević Ivana 224/2010
 4. Vasović Milica 79/2010
 5. Vučković Bojana 86/2010
 6. Grković Bojana 124/2010
 7. Janković Danka 26/2010
 8. Jovičić Sofija 163/2010
 9. Krsmanović Bojana 111/2010
 10. Lošić Jelena 43/2010
 11. Marković Tijana 11/2010
 12. Miletić Stefan 239/2010
 13. Milošević Ivana 122/2010
B grupa
 1. Mitrović Milica 182/2010
 2. Mladenović Maja 31/2010
 3. Nešković Miloš 303/2010
 4. Nikolić Marija 29/2010
 5. Nikolovska Bojana 204/2010
 6. Pavlović Marija 222/2010
 7. Panić Petar 264/2010
 8. Petrović Nikola 28/2010
 9. Platiša Jasmina 278/2010
 10. Popović Aleksandar 33/2010
 11. Relić Djordje 154/2010
 12. Stevović Aleksandra 70/2010
 13. Tadić Jovana 299/2010

prethodna strana