Programiranje 2Informacije o predavanjima

Predavanja se održavaju ______________________ u kabinetu ___________. Programiranje 2 predaje prof. _______________
Informacije o vežbama i praktikumu


Vežbe i praktikumi se održavaju ______________________ u kabinetu _____________. Vežbe i praktikum nam predaje asistent _________________-Programiranje 1-       -pocetna strana-