Programiranje 1
Informacije o predavanjima

Predavanja se održavaju svakog četvrtka od 13 - 15h u kabinetu 718.
Programiranje 1 predaje profesor Filip Marić
Inforamcije o vežbama i praktikumu

12-14h, u BIM sali, praktikumi sredom od 11- 13h u RLAB-u. Vežbe i praktikume nam predaje asistent Ana Spasić


početna strana