Progamiranje 1

Matematički fakultet u Beogradu

Predavanja:

Filip Marić      Četvrtak: 13-15h, kabinet 718

Vežbe i praktikum:

Ana Spasić       Sreda: 11-13h praktikum, kabinet Rlab
                         Petak: 12-14h vežbe, kabinet Bim

Domaći zadaci:

Zadatak 1
Zadatak 2
Zadatak 3

Početna strana