Jasmina Stevanović

093/10

lična strana

email


    Predmeti na prvoj godini fakulteta:
  1. Analiza
  2. Programiranje 1
  3. Uvod u matematicku logiku
  4. Linearna algebra
  5. Engleski jezikprethodni kolega               sve kolege                sledeci kolega