Raspored časovapočetna strana

VREME 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
PONEDELJAK Dragoljub Kečkić
Analiza 1A
706
Vuksan Mijović
Analiza 1A
praktikum
RLAB
Nastavnik engleskog
Engleski 1
821
UTORAK Dragoljub Kečkić
Analiza 1A
830
Nebojša Ikodinović
Uvod u matematičku logiku
830
Miroslav Marić
Programiranje 1
830
Jelena Škorić
Linearna algebra A
vežbe
DLAB
SREDA Zoran Petrović
Linearna algebra A
821
Milica Knežević
UML
Vežbe
704
ČETVRTAK Biljana Vujošević
Analiza 1A
vežbe
RLAB
PETAK Biljana Vujošević
Analiza 1A
vežbe
706
Nina Radojičić
Programiranje 1
vežbe
718
Nina Radojičić
Programiranje 1
praktikum
DLAB