Raspored časova


1 2 3 4 5 6 7 8

08:15-09:00 09:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00 15:15-16:00

Ponedeljak


Analiza 1A

(praktikum)
BIM
Analiza 1A
Siniša Vrećica
(predavanje)
706
Engleski 1

(predavanje)
821UtorakLinearna algebra A
Zoran Petrović
(predavanje)
821

Sreda


Uvod u matematičku logiku
Angelina Ilić-Stepić
(vežbe)
704
Programiranje 1
Ana Spasić
(praktikum)
RLAB

Analiza 1A
Branislav Prvulović
(vežbe)
840

Četvrtak

Uvod u matematičku logiku
Nebojša Ikodinović
(predavanje)
830
Analiza 1A
Siniša Vrećica
(predavanje)
821

Programiranje 1
Filip Marić
(predavanje)
718
Linearna algebra A
Marko Radovanović
(vežbe)
BIM

Petak

Linearna algebra A
Marko Radovanović
(vežbe)
830
Analiza 1A
Branislav Prvulović
(vežbe)
843
Programiranje 1
Ana Spasić
(vežbe)
BIM
početna strana