Gorana Stevanović

Matematički fakultet u Beogradu

smer: Statistika, finansijska i aktuarska matematika

broj indeksa: 66/2010

e-mail:mv10066@alas.matf.bg.ac.rs