Aleksandra Mandić

br.indeksa 065/2010

Smer:Statistika,akturska i finansijska matematika


Lična strana

email: mv10065@alas.matf.bg.ac.rs


    Predmeti na prvoj godini Matematičkog fakulteta:
  1. Analiza 1A
  2. Uvod u matematičku logiku
  3. Linearna algebra A
  4. Engleski jezik 1
  5. Programiranje 1

Prethodni kolega Sve kolege Sledeći kolega

Matematicki fakultet