Marko Milanović

Matematički fakultet univerziteta u Beogradu

statistika, finansijska i aktuarska matematika

e-mail: mv10035@alas.matf.bg.ac.rs

br. indeksa: 35/2010


spisak predmeta na prvoj godini studija:

prvi semestar

drugi semestar


raspored časova      spisak kolega      lična strana