Raspored časova za grupu 1O2A


Ponedeljak Programiranje 1 *vežbe*
Mirjana Jovičić
RLAB
8:00-10:00
Analiza 1A *vežbe*
Jovan Vukmirović
DLAB
10:00-12:00
Linearna algebra A *vežbe*
Sonja Telebaković
843
12:00-14:00


Utorak Analiza 1A
Miroljub Jevtić
821
8:00-10:00
Programiranje 1 *praktikum*
Nina Radojičić
718
10:00-12:00

Linearna algebra A
Gojko Kalajdžić
706
13:00-16:00
Sreda Analiza 1A
Miroljub Jevtić
706
8:00-10:00
Programiranje 1
Duško Vitas
830
10:00-12:00
Četvrtak Analiza 1A *vežbe*
Jovan Vukmirović
840
8:00-10:00
Linearna algebra A *vežbe*
Sonja Telebaković
718
10:00-11:00
Engleski 1
Nastavnik
706
11:00-13:00Petak
Analiza 1A *praktikum*
Saradnik
840
9:00-10:00
Uvod u matematičku
logiku
Milan Božić
821
10:00-12:00


Uvod u matematičku
logiku
Slavko Moconja
704
14:00-16:00


Povratak na početnu stranu